• Hoofdpijndossier voor de visserij: Brexit, aanlandplicht, windzeeparken

    De lokale VVD-fracties hebben zich aangesloten bij de oproep van VVD-kamerlid Barbara Visser om de aanlandplicht overboord te zetten. Daarnaast willen ze dat de aanleg van windparken wordt gekoppeld aan afspraken met de visserij. Cor Vonk vraagt aandacht voor een nieuwe bedreiging voor de visserij namelijk de Brexit Lees verder

  • Zijlstra claimt extra geld voor innovatieve MKB

    Meer geld voor het stimuleren van de innovatieve kracht van het midden- en kleinbedrijf. Met die boodschap komt Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, op 2 maart naar Den Helder. Op Airport Den Helder is van 19.00 tot 21.00 uur een verkiezingsavond rond het thema: ‘De Noordkop als alternatief voor de overvolle Metropoolregio Amsterdam’. De innovativiteit van het mkb in de Noordkop hoort daar bij. Iedereen is welkom op deze avond. Aanmelden kan via 2maart@dekopwerkt.vvd.nl Lees verder

  • VVD Texel

    Texelaars vormen in feite een liberale gemeenschap bij uitstek waarvan de algemene gedachtegang aansluit bij het gedachtegoed van VVD Texel: letten op lage lasten, de handen uit de mouwen steken, een eiland van werkers en ondernemers, het huishoudboekje op orde en een broertje dood aan de regelzucht van de overheid. Lees verder