2018 (Blog) Prakkeseren - Wonen op sien Tessels

2018 Prakkeseren - Wonen op sien Tessels

Er komt een speciale huisvestingsverordening voor de 100 sociale woningen die gebouwd gaan worden in Den Burg Oost. In deze verordening wordt geregeld dat de woningen met een huur van gemiddeld € 551,- terecht komen bij Texelse woningzoekenden. Dat is mooi maar er moet veel meer gebeuren als we jongeren en gezinnen hier willen houden.  Texelaars die willen terugkeren, moeten op hun eigen eiland kunnen wonen. Werkgevers moeten hun personeel kunnen huisvesten. En ouderen mogen niet vereenzamen omdat hun kinderen en kleinkinderen aan de overkant wonen. Er moet wat te kiezen zijn op de woningmarkt.

Als je iets teveel verdient, krijg je geen sociale huurwoning en kopen is vaak geen optie. Noodgedwongen wijken jonge gezinnen uit naar Den Helder en omstreken. Jonge Texelaars aan de overkant die willen terugkeren, kunnen het ook schudden. Net als ouderen die hun huis willen verkopen om te gaan huren. Ze kunnen nergens heen en blijven daarom maar zitten waar ze zitten. Die 100 woningen alleen voor lage inkomens zijn dus maar een druppel op de gloeiende plaat. Wat kan de gemeente doen?

We zullen maatregelen moeten nemen om te komen tot een divers en voor iedereen betaalbaar woningaanbod. Daarom wil VVD Texel in de huisvestingsverordening een voorrangsregeling voor heel Texel opnemen. Voorrang voor mensen met een maatschappelijke binding, zoals Texelaars die willen terugkeren. En voorrang voor mensen met een economische binding.

Als mensen hier werken, moeten ze hier ook kunnen wonen. In de huisvestingsverordening zal dat geregeld moeten worden. Verder zal de gemeente marktpartijen moeten stimuleren om huurwoningen te bouwen voor middeninkomens. De gemeente kan hiervoor bouwlocaties aanwijzen en in de woonvisie opnemen dat ook voor dit huursegment moet worden gebouwd. En er moet meer te kiezen zijn op gebied van koopwoningen. Denk aan tiny houses, leuke containerwoningen en koopwoningen tot € 200.000. Ook hiervoor kan de gemeente aanvullend beleid maken. 

Wat kunt u doen? Op Texel zijn er voldoende mensen die verstand van bouwen hebben. En financierders zoals pensioenfondsen zullen ook altijd te vinden zijn. Mensen kunnen particulier initiatief nemen. Ondernemers kunnen de handen ineen slaan als het gaat om woningen voor medewerkers. En wellicht zijn er maatschappelijke organisaties die iets kunnen doen. Als al deze mensen nu eens de koppen bij elkaar steken en een beetje hulp van de politiek krijgen, dan kunnen we dit met elkaar op sien Tessels aanpakken.

Deze politieke blogs worden door VVD Texel onder de titel Prakkeseren geschreven. Soms scherp, kritisch, soms ter overpeinzing, maar altijd van doen met de Texelse politiek. 

Bron: Texelse Courant


VVD Texel

Lokaal betrokken