VVD wil hoofdkwartier Beheerautoriteit Waddenzee op Texel

Beheerautoriteit Waddenzee op Texel

De nieuw op te richten Beheerautoriteit Waddenzee moet haar hoofdkwartier op Texel krijgen. Dat zegt de VVD Texel, naar aanleiding van een brief die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan de Tweede Kamer stuurde. In die brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop de beheerautoriteit tot stand zal komen. 

De beheerautoriteit is een afspraak uit het regeerakkoord: “Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert”.

In 2013 werd geconstateerd dat de samenwerking tussen de verschillende partijen in het Waddengebied tekort schoot. Door het Regiecollege Waddengebied, waarin Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap samenwerken, is toen de zogenaamde Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee opgericht. 

De bedoeling van die agenda was om samen te gaan werken ‘als ware men één beheerder’. Deze samenwerking loopt eind 2018 af. Het kabinet wil daarom vaart maken met het vormen van een beheerautoriteit, die natuur-, vis- waterbeheer moet gaan vormgeven. Ook moet de beheerautoriteit vormgeven aan promotie, educatie en draagvlakvergroting, taken die voortvloeien uit UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. De Beheerautoriteit Waddenzee moet begin 2019 van start gaan.

De VVD roept het college in een motie op Texel als serieuze locatie naar voren te schuiven voor het huisvesten van de beheerautoriteit: “Texel is niet het centrum van de wereld, maar als grootste Waddeneiland wel een prominent en aansprekend onderdeel van het Waddengebied, in de Waddenzee.”

De motie wordt op woensdag 7 februari aangekondigd, de indiening gebeurt op de raadsvergadering van 21 februari.

Door Judith Ploegman Gepubliceerd: Texel Plaza

Woensdag 31 Januari 2018