2018 (BLOG) Prakkeseren - Waddengesteggel


Als vele instanties en overheden ergens bij betrokken zijn, dan weet je het eigenlijk al. Dan volgen tijdrovende processen, eindeloze beraadslagingen en metersdikke dossiers. Een onvermijdelijk nevenverschijnsel is een wirwar van overleggen, beter bekend als de 'bestuurlijke spaghetti'. Uiteindelijk treedt de Wet van de Bestuurlijke Drukte in werking: hoe meer overleggen, hoe minder resultaat. Bij de Wadden hebben we daar zo onze ervaringen mee als het gaat om het beheer van de Waddenzee.

Om de Waddenzee te beheren is in het verleden het Regiecollege Waddengebied opgericht. Wie een vergunning nodig heeft voor een activiteit in het Waddengebied, heeft te maken met dertien beheerders, drie provincies en drie Ministeries. Stelt u zich eens voor hoe dat moet gaan. Bedrijven die zich bezig houden met baggerwerkzaamheden, dijkversterking of uitbreiding van havens kunnen er boeken vol over schrijven.   

Alle plannen en besluiten aangaande het beheer van de Waddenzee moeten de bestuurlijke molen van het Regiecollege door. De Algemene Rekenkamer deed onderzoek. Conclusie: er wordt veel afgestemd en overlegd maar verder gebeurt er bitter weinig. De overlegstructuur is te complex en de besluitvorming stroperig. 

Er zijn overigens raakvlakken met een ander waddenfenomeen, het Waddenfonds. Dat fonds is in 2005 door het Rijk opgericht voor natuurherstel en economische versterking van het Waddengebied. Er zat bij aanvang € 800 miljoen in. In 2012 heeft het Rijk het fonds overgedragen aan de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland met nog € 562 miljoen in kas. Ook het Waddenfonds is recent doorgelicht door de Rekenkamer. Daar kwamen pittige conclusies uit. De belangrijkste is dat dertien jaar na oprichting van het Waddenfonds er nog steeds geen goed systeem is om te beoordelen of de gesubsidieerde projecten wel (voldoende) nut hebben gehad. We zijn wel € 238 miljoen verder dus.

Terug naar het beheer van de Waddenzee. Den Haag gaat een plan maken. Er komt één beheerautoriteit Wadden ter vervanging van het Regiecollege. Dit moet een slagvaardige natuurbeheerorganisatie worden met oog voor economische ontwikkelingen. We gaan het volgen en als het aan VVD Texel ligt, dan willen we de beheerautoriteit Waddengebied graag huisvesten op ons mooie eiland.

Ook het Waddenfonds houdt onze aandacht. We zouden graag zien dat de effecten van al die subsidies worden getoetst. in plaats daarvan zien we dat er vooral veel tijd en moeite wordt besteed aan het doen van een aanvraag. Vaak steekt dat zo complex in elkaar dat je zonder begeleiding van een duurbetaald bureau kansloos bent. Ook daar zou Den Haag wel eens naar mogen kijken, wat ons betreft. Gaan we nog wel over steggelen met ze.    

Deze politieke blogs worden door VVD Texel onder de titel Prakkeseren geschreven. Soms scherp, kritisch, soms ter overpeinzing, maar altijd van doen met de Texelse politiek. 
Bron :Texelse courant