[BLOG] Politieke polonaise barst los

Politieke polonaise

Tot 2006 was het vrij overzichtelijk aan het Texelse politieke front. We hadden zes politieke partijen. Daar bleef het destijds bij ondanks een poging van de nieuwe partij BEZEM een alternatief te bieden voor de gevestigde orde. Belangrijkste programmapunt: het intomen van de burgemeester. Zal ongetwijfeld bepaalde mensen aanspreken. BEZEM redde het daarmee niet. In 2010 probeerde Hielke Bruining het met de Groep Kritisch Texel (GKT) en was er een SP Texel in oprichting. Beide partijen hebben uiteindelijk niet meegedaan met de verkiezingen. Texel 2010 van Gerbrand Poster was na 50 jaar de eerste nieuwe lokale partij. Daarmee kwam het aantal politieke partijen op zeven.

Nu 8 jaar later zien we een wildgroei aan lokalo's. Bij de VVD en D66 was er strijd om het lijsttrekkerschap. De uitslag leidde tot teleurstelling bij Marjan de Groot (voorheen VVD) en Cees Hoogerheide (voorheen D66)). De twee richtten gezamenlijk Sterk Texel op. Jan Aris Eelman raakte in onmin met Texels Belang en splitste zich af met Eiland Belang.

Afgaande op de naam is er maar weinig verschil tussen Texels Belang en Eiland Belang. In de praktijk bleken ze het inderdaad vaak eens met elkaar als het aankwam op stemming in de raad. De laatste in het rijtje van lokale nieuwkomers is Nico Erwich. Hij kon zich niet vinden in de koers van Texel 2010 en reageert met oprichting van Alternatief.

Een nieuwe partij voor iedereen, ook voor vrouwen. Alternatief voor wie, wat? Je zou kunnen zeggen, er valt wat te kiezen met vier nieuwe partijen erbij. Maar hoe deze partijen van elkaar verschillen? Wie het weet mag het zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat deze partijen dezelfde historie met elkaar gemeen hebben. Was het bij BEZEM, SP en GKT een poging zich te verzetten tegen de gevestigde orde, bij de nieuwe lokalo's herhaalt zich steeds hetzelfde patroon. De oprichters kwamen niet meer op een verkiesbare (of gewenste) plek op de lijst van hun partij. En wat doe je dan? Dan begin je je eigen partij. Daar is niet veel voor nodig. Je gaat naar de notaris en je neemt 20 steunbetuigingen mee. Iedereen kan het. Laat dit overigens geen aanmoediging zijn! Voor je het weet hebben we meer lokale partijen dan raadszetels.

Hoe het ook zij, de kiezer bepaalt. De meeste mensen stemmen heel bewust op een partij die geen banden heeft met een landelijke partij. Dit vanwege een afkeer van de politiek of omdat men zich richt op een bepaalde groep, bijvoorbeeld de ouderenpartij. Die hebben we op Texel trouwens nog niet.

Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Vaak wordt gedacht dat lokalo's meer lokaal betrokken zijn en goed weten wat er leeft in de gemeenschap. Dat zou hen onderscheiden van de afdelingen van landelijke partijen. Een absurde gedachte! Alle partijen in de gemeenteraad buigen zich over dezelfde Texelse thema's.

Zaken als onderwijs, wonen, werk en zorg. Dat moet goed geregeld zijn op Texel. De landelijke afdelingen hebben juist het voordeel dat ze lijnen hebben naar de provincie, Den Haag en Brussel. Die kunnen en zullen ze inzetten om de Texelse zaak voor het voetlicht te brengen. Zoals onlangs gebeurde toen er een BTW verhoging op het TESO bootkaartje dreigde. Maar ook in de strijd om het behoud van de pulsvisserij, ontzettend belangrijk voor Texel. Dus heel lokaal betrokken, maar dan met meer mogelijkheden. Lokaal met een plus, zeg maar.

Het komt erop neer dat de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart kunnen kiezen uit maar liefst 10 lokale partijen. Vijf gewone en vijf met een plus.

Als VVD staan we voor een rechtvaardig en betaalbaar beleid waarbij mensen de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om dromen na te jagen. Zonder daarbij een ander te hinderen. Als je struikelt, dan bieden wij een vangnet, maar geen hangmat. Uiteindelijk moeten mensen het zelf doen. We willen ruimte geven aan ondernemende Texelaars en zinvol omgaan met belastinggeld. We streven naar zo laag mogelijke lasten, zo min mogelijk regels en een gemeente die meer in gesprek gaat met inwoners. Daar willen we de komende vier jaar verder aan werken met ervaren bestuurders die zeer gedreven en lokaal betrokken zijn. Geeft u ons die kans? Stem VVD 21 maart.

Bron Texelse  Courant

Deze politieke blogs worden door VVD Texel onder de titel Prakkeseren geschreven. Soms scherp, kritisch, ter overpeinzing maar altijd van doen met het Texelse politieke landschap van nu en het verleden.