• Initiatiefvoorstel VVD voor locatie nieuwe sporthal

    17 juni − VVD wil nieuwe sporthal aan Slingerweg Lees verder

  • VVD Texel

    11 juni − Texelaars vormen in feite een liberale gemeenschap bij uitstek waarvan de algemene gedachtegang aansluit bij het gedachtegoed van VVD Texel: letten op lage lasten, de handen uit de mouwen steken, een eiland van werkers en ondernemers, het huishoudboekje op orde en een broertje dood aan de regelzucht van de overheid. Lees verder